NOWY SPRZĘT DLA OSP Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

02-10-2018 07:47

28 września w Warszawie Gmina Baranów podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach. Dokument został podpisany przez Wójta Gminy Baranów - Bogumiłę Lewandowską-Siwek, Skarbnika Gminy - Marzenę Żłobińską oraz Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości – Mikołaja Pawlaka. Gmina Baranów otrzymała kwotę 57.200,- zł i środki te pochodzące zostaną przeznaczone dla 11 jednostek OSP z naszej gminy Wkład gminy - 1%

Czytany 165 razy