• visual_1.jpg
  • visual_2.jpg
  • visual_3.jpg

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA!

XV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH


Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Fundacją Przedsiębiorczości w Łodzi realizują XV edycję „Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018.
Program adresowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017);
• osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.

 

Szczegółowe informacje oraz „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment I A (wraz z załącznikami) są dostępne na stronie internetowej – www.stypendia-pomostowe.pl

Załączniki:
Pobierz (Ulotka.pdf)Ulotka.pdf
 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information